BARNESKOLE

Oppsigelse av SFO plass

Informasjon om oppsigelsesregler

Oppsigelsen må skje skriftlig ved bruk av skjema under. Oppsigelsen må være med 1 -en- måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Leder for SFO

Stine Sagedal

Tlf: 454 78 783
Epost: stisag@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas