BARNESKOLE

SFO

1

SFO ved Bergen Kristne Grunnskole har følgende åpningstider

07.30-08.30 hver dag før skoletid.
14.00-16.30 fra mandag til torsdag etter skoletid.
12.15-16.30 fredag etter skoletid.

TLF: 920 83 475 (bemannet fra kl 14.00 – 16.30 eller til siste barn er hentet på ettermiddagen)

VI HAR FØLGENDE ALTERNATIVER

Alt.1

Hel plass; opp til 19,5 timer per uke

Kr. 1990,-pr.mnd.

Gir rett til 15 langdager når skolen har fri.
Pris for barn 2 med søskenmoderasjon: kr. 1500,-
Mat/turpenger kr. 200,- pr mnd.

Alt.3

1/3 plass; opp til 6,5 timer per uke

Kr. 630,-pr.mnd.

Gir rett til 5 langdager når skolen har fri.
Mat/turpenger kr. 80,- pr mnd.

Alt.5

SFO-klippekort; 10 timer

Kr. 525,-

(kan brukes etter behov)
Gir ikke rett til langdager.
Må gi beskjed minst 2 dager i forkant ved bruk av klippekortet.
Kan brukes før eller etter skoletiden.

Alt.2

2/3 plass; opp til 13,5 timer per uke

Kr. 1360,-pr.mnd.

Gir rett til 10 langdager når skolen har fri.
Pris for barn 2 med søskenmoderasjon: kr. 1000,-
Mat/turpenger kr. 140,- pr mnd.

Alt.4

Kun morgentilbud, 5 timer pr uke

Kr. 470,-pr.mnd.

Gir ikke rett til langdager.

Alt.6

Langdager

Kr. 350,- pr. dag.

Det er mulighet for å kjøpe langdager på SFO i de ukene det ikke er skole men SFO er åpen.

Velger man hel plass, har man rett til å være på SFO fra kl. 07.30-16.30 hver dag, før og etter skoletid.
Velger man 2/3, 1/3 plass eller klippekortet kan man ha noen lange dager (til 16.30) og noen kortere dager (til 14.30, 15.30 og 16.30.)
Man kan velge med eller uten morgentilsyn.

Hentefrist er kl. 14.30, 15.30 og 16.30. Prisen beregnes ut fra avtalt hentefrist, selv om barna hentes tidligere.

Vi vil være så fleksible som mulig, men det må likevel være faste rutiner knyttet til hvert tilbud.
Håper dette er et godt tilbud for deg som forelder og for dine barn.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Lars Kongsvik

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas