BARNESKOLE

SFO

Skolestyret har vedtatt endringer i SFO tilbudet, gjeldende fra skoleåret 2023-24. SFO har nå åpent flere uker i løpet av året. I tillegg er det bare tre valgmuligheter for SFO plass. Merk at for SFO tilbyr 12 timer gratis plass for elever i 1. 2. og 3. klasse. Matpenger må likevel betales.

Vel møtt til å søke SFO plass!

SFO

SFO ved Bergen Kristne Grunnskole har følgende åpningstider

07.30 – 08.15 hver dag før skoletid.
Etter skoletid til – 16.30 hver dag.
SFO holder åpent fra 1. august, i høst og vinterferier og i hele juni. SFO er åpen på 2 av skolens 6 planleggingsdager (se skolerute).
SFO er stengt mellom jul og nyttår og i juli.
Ved for sent henting om ettermiddagen, legges det på et gebyr på kr 100,- ved hver gang for sent henting inntreffer.

TLF: 920 83 475 (bemannet i åpningstiden til SFO)

HER ER VÅRE ALTERNATIVER TIL SFO

ELEVER SOM SKAL BEGYNNE I 1. 2. OG 3. KLASSE

Gratis 12 timer SFO for elever i 1. 2. og 3. klasse.

Alternativ 1: Full plass på 22 timer per uke inkluderer alle langdager. Pris:
800 kr per måned. Matpenger: 240 kr.
NB! Søknadsfristen for full plass med redusert pris er utgangen av august.
Ved søknad etter august er prisen 2500 kr per måned for full plass.

Alternativ 2: Halv plass på 12 timer per uke inkluderer 15 langdager. Pris:
Gratis. Matpenger: 180 kr.
NB! Søknadsfristen for halv plass (gratis) er utgangen av august. Ved
søknad etter august er prisen 1700 kr per måned for halv plass.

Alternativ 3: Morgenplass på 3,75 timer per uke (5 morgener) inkluderer
ingen langdager. Pris: 600 kr per måned.

SØSKENMODERASJON

Hvis søsken går i 1., 2. eller 3. klasse, gjelder samme satser for søsken som
for barn nr. 1.

Dersom søsken går i 4. klasse, er satsene følgende:
Full plass: Barn nr. 2: 1700 kr per måned. Barn nr. 3: 1200 kr per måned.
Halv plass: Barn nr. 2: 1300 kr per måned. Barn nr. 3: 1100 kr per måned.

Elever som skal begynne i 4. klasse:

Alternativ 1: Full plass på 22 timer per uke, inkludert alle langdager.
Pris: 2500 kr per måned. Matpenger: 240 kr.

Alternativ 2: Halv plass på 12 timer per uke, inkludert 15 langdager.
Pris: 1700 kr per måned. Matpenger: 180 kr.

Alternativ 3: Morgenplass på 3,75 timer per uke (5 morgener), uten langdager.
Pris: 600 kr per måned.

Velger man full plass har barnet rett til å være på SFO fra kl. 07.30 til 16.30 hver dag, både før og etter skoletid.

Velger man halv plass, 12 timer per uke, avtales tidspunktene med SFOleder.
Morgenplass gjelder for alle morgener.

BKGS ønsker å være så fleksible som mulig, men det er viktig med faste rutiner for hvert tilbud.

Vi håper dette er et godt tilbud for deg som forelder og for dine barn.
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss via E-post: post@bkgs.no eller Tlf: 55 98 78 20.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Leder for SFO

Stine Sagedal

Tlf: 454 78 783
Epost: stisag@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas