BARNESKOLE

KONTAKTINFORMASJON

Helsesykepleier barneskolen

Sølvi Ann Terum
Tlf: 40810914 / 53 03 89 55
Er tilstede på BKG hver onsdag og torsdag.

Skolelege

Lise Hume Simpson
Tlf: 53 03 89 56
Er tilstede torsdager i like uker.

E-post: Fyllingsdalen@bergen.kommune.no
Ved epostkorrespondanse vær vennlig å merk epost med helsesykepleier eller skoleleges navn og skole.
(Husk unnlat å skrive sensitive opplysninger i henvendelser på epost)

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste. Vi skal sammen med skole, hjemmet og det øvrige hjelpeapparatet arbeide for å identifisere og løse problemer knyttet til skoleelevens situasjon, og bidra til et positivt og støttende skolemiljø (jfr. Helsedirektoratet).

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste

Vårt mål er å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge gjennom:

  • Helseopplysning
  • Foreldre- og elev veiledning
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjon
  • Samtaler
  • Henvisning videre ved behov
  • Tverrfaglig samarbeid

Arbeidet er i hovedsak forebyggende og helsefremmende og tjenesten er gratis.
Vi er ikke en behandlende virksomhet. Ved sykdom skal fastlegen kontaktes.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt. Dersom vi er opptatt finner vi en annen tid som passer.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Morgan Hitland

Tlf: 932 67 170
Epost: morhit@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas