BARNESKOLE

KONTAKTINFORMASJON

Skolehelsetjenesten

Christin Oppegård
Barne- og Familietjenesten Fyllingsdalen og Laksevåg
Tlf: 40815501
E-post: Christin.Oppegaard@bergen.kommune.no

Skolelege

Anders Midtun
Tlf: 53 03 89 56
Er tilstede torsdager i like uker.

E-post: Fyllingsdalen@bergen.kommune.no
Ved epostkorrespondanse vær vennlig å merk epost med helsesykepleier eller skoleleges navn og skole.
(Husk unnlat å skrive sensitive opplysninger i henvendelser på epost)

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste. Vi skal sammen med skole, hjemmet og det øvrige hjelpeapparatet arbeide for å identifisere og løse problemer knyttet til skoleelevens situasjon, og bidra til et positivt og støttende skolemiljø (jfr. Helsedirektoratet).

Vårt mål er å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge gjennom:

  • Helseopplysning
  • Foreldre- og elev veiledning
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjon
  • Samtaler
  • Henvisning videre ved behov
  • Tverrfaglig samarbeid

Arbeidet er i hovedsak forebyggende og helsefremmende og tjenesten er gratis.
Vi er ikke en behandlende virksomhet. Ved sykdom skal fastlegen kontaktes.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt. Dersom vi er opptatt finner vi en annen tid som passer.

Koronavaksine til barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom

Bergen kommune tilbyr nå koronavaksine til barn i aldersgruppen 5 til 11 år som har alvorlig underliggende sykdom eller som bor sammen med en person som har alvorlig sykdom.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Leder for SFO

Stine Sagedal

Tlf: 454 78 783
Epost: stisag@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas