Barneskole

Barnevekststudiene 2019

Skolehelsetjenesten ved Bergen kristne grunnskole har sagt ja til å delta i Barnevekststudien 2019. Folkehelseinstituttet står bak studien som også har vært gjennomført 4 ganger tidligere (2008, 2010, 2012 og 2015). Det er omtrent 120 Skolehelsetjenester og skoler fra 10 fylker over hele landet som deltar. Alle 3. klassingen ved skolen vil få invitasjon til å delta.

FORMÅLET med Barnevekststudien er å få kunnskap om vekstutvikling blant norske skolebarn over tid. I Barnevekststudien måler skolehelsetjenesten høyde, vekt og livvidde til barn i 3. klasse. Målingene gjennomføres som del av de rutinemessige høyde- og vektmålingene av alle skolebarn i 3. klasse.

I Barnevekststudien er det ikke målingene av det enkelte barn som blir vektlagt, men måleresultatene for barna samlet sett. Denne kunnskapen er viktig for å målrette det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

BARNEVEKSTSTUDIEN er tilsluttet Verdens helseorganisasjons (WHOs) europeiske program for oppfølging av barnevekst, og gjennomføres med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle foresatte til barn i 3. klasse vil motta en henvendelse om å samtykke til at barnet kan delta i studien. Dere vil bli bedt om å fylle ut et elektronisk samtykkeskjema ved å logge dere inn på en lenke via ID-porten (med brikke eller BankID på mobil). Det er behov for samtykke fra begge foreldrene/foresatte til barnet.

For at vi skal kunne si noe om vekstutviklingen blant norske skolebarn over tid er det viktig at så mange som mulig deltar. Folkehelseinstituttet og skolehelsetjenesten håper derfor at dere vil la barna deres delta i Barnevekststudien.

De innsamlede dataene er verdifulle i folkehelsearbeidet og i forskningen.

Tidligere runder av Barnevekststudien har hatt nærmere 90 % oppslutning, noe som har gitt et veldig godt, pålitelig kunnskapsgrunnlag. Vi håper på god oppslutning i årets studie også.

 • Det kreves samtykke fra foresatte til barna for at studien kan gjennomføres. (Tidligere er det blitt samlet inn på papir, men denne gangen skal det gjøres elektronisk).
 • Skolehelsetjenesten vil i samarbeid med skolen og på vegne av FHI, sende ut en invitasjon til å delta via skolens kommunikasjonssystem/e-post til alle foresatte til 3. klassingene. Barna vil også få med seg en informasjonsfolder hjem.
 • I e-posten inviteres alle foresatt til å besvare et samtykkeskjema (det er viktig at begge foreldre/foresatte samtykker, uavhengig av om de bor sammen eller ikke). Det holder med ett samtykke hvis den ene av foreldrene har eneforsørgeransvar.
 • Alle foresatte vil bli bedt om å logge seg inn på en lenke via ID-porten (krever brikke eller Bank-Id på mobil), og fylle ut samtykkeskjemaet (via PC, nettbrett)
 • Vi (Skolehelsetjenesten/skolen) vil sende ut en påminnelse til dere, og kontakte dere én gang hvis det er behov for det.
  • Samtykkeskjemaet vil også kunne lastes ned fra nettsiden, og leveres på papir.

VERDT Å VITE OM SELVE UNDERSØKELSEN:

 • Undersøkelsen gjennomføres av skolehelsetjenesten i skoletiden.
 • Målingene gjøres individuelt på skolehelsetjenesten kontor.
 • Barnet har på seg lett innetøy.
 • Foreldre/foresatte kan henvende seg til skolehelsetjenesten for å få opplyst resultatene av målingene.
 • Resultatet av målingene blir ikke oppgitt til barnet.