Generelt

Det kimer nå til julefest!

Kirkeklokkene har i generasjon etter generasjon ringt julen inn 24. desember. Det gjør de fortsatt, men i vårt sekulære samfunn har langt færre et forhold til julen som en kristen høytid. De fleste ser først og fremst julen som en tid for å komme sammen og glede seg med familie og venner. Hvordan er det i vår familie – klarer vi å ta Jesus inn i julemiddagen og resten av julefeiringen? Hva er det som skiller vår julefeiring fra feiringen i en sekulær familie?

Da israelsfolket ble drevet ut og spredt over hele verden ville det normale være at folket forsvant. Hvorfor gikk det ikke slik? De som var trofast mot sin tro, holdt fast ved å lære barna opp og å feire de jødiske høytidene i generasjon etter generasjon

Tradisjoner kombinert med en levende tro på Jesus vil hjelpe oss til å løfte den kristne troen videre til nye generasjoner i vår tid. Dette vil være en berikelse i feiringen sammen med de som står oss nær, eller nye som vi inviterer inn i vårt fellesskap.

Det kimer nå til julefest
Det kimer for den høye gjest
Som steg til lave hytter ned
Med nyttårsgaver, fryd og fred. 

Jesus har kommet ned til oss, han er midt iblant oss med sin fred.

Ha en velsignet og fredfull jul.

Rektor Lars