Generelt

Elever fra mange nasjoner

Den 24.oktober markerte skolen vår FN-dagen med fokus på fred og samarbeid mellom folk og nasjoner. Barnetrinnet hadde en flott samling i skolens storstue ledet av elevrådet. Her fikk elevene info om FN, skolekoret sang «Vennesangen», 5.klasse danset «Bli med-dansen» og elever viste powerpoint om Sri Lanka og Danmark. Besøk av en «sangfugl» fra 8.klasse hadde vi også. Elevene våre er opptatt av å hjelpe barn i andre deler av verden, så vårt misjonsprosjekt «Rejoice» på Filippinene er stadig i fokus. På skolen er vi også pr i dag representert med rundt 20 nasjoner, så det betyr at vi er ganske «internasjonale». Det synes vi er flott! Sanger som «Morgendagens søsken» og «Han har den hele vide verden i sin hånd» runget gjennom salen og satte stemningen for dagen.