Generelt

Fagfornyelsen – vi er i gang!

Fornyelse av læreplanene for skoleverket er i full gang. Det har kommet omtrent 7000 innspill til
fagplanene som ble lagt ut i høst. Nå arbeider utdanningsdirektoratet med å justere planene før de
kommer ut på en offisiell høring fra midten av mars og til midten av juni.
Fra skolestart i august 2019 skal lærerne på BKG gjøre seg kjent med fagplanene og utarbeide nye
lokale læreplaner og årsplaner.
Fra skolestart august 2020 tas planene i bruk for 1. – 9. klasse og så kommer 10. klasse med året
etter.

Engasjement blant lærerne
Allerede i september 2017 vedtok regjeringen overordnet del av læreplanen. Denne skal erstatte
generell del og trer i kraft høsten 2010. Lærerne på BKG har begynt arbeidet med å sette seg inn i ny
plan, og første del av overordnet del var tema på lærersamling mandag 21.januar. Vi hadde en
givende arbeidsøkt med stort engasjement og fine presentasjoner fra gruppesamtalene.