Ungdomsskole

FN-dagen høsten -22

Å markere FN-dagen er en kjempefin mulighet til å rette fokuset bort fra oss selv og hvor godt vi har det her i landet, og til de mindre heldigstilte rundt om i verden.

På årets FN-dag valgte vi å jobbe med FNs første bærekraftsmål: Å utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Verdenshandels-spillet

Første økten gikk til verdenshandels-spillet. Elevene ble delt inn i ulike grupper som ved loddtrekning(!) representerte rike og fattige land. Etter som de oppdaget hvor lite rettferdig ressursene var fordelt, steg både temperaturen og lydnivået mange hakk. Noen prøvde å stjele ressurser eller råvarer fra andre, andre forhandlet så godt de klarte med både naboland og verdensbanken.

Tallenes tale

I grupper på tvers av klassetrinnene jobbet elevene videre med STORE tall, nemlig hvor mange mennesker som faktisk lever i ekstrem fattigdom. Heldigvis har det gått rette veien sammenlignet med situasjonen i 1990.

De fikk trene på å modellere prognoser for utviklingen videre ved bruk av regresjon, og så måtte de argumentere for sine prognoser.