Barneskole

Gjensynsglede for 1. – 4. klasse

Der var mye smil latter og inderlig glede da 1. – 4. klasse igjen kunne komme på skolen etter 6 uker
med hjemmeskole.

Hjemme bra men skole best!

Ikke ett vondt ord om hjemmeskole og den fantastiske innsatsen som er gjort fra elev, foreldre og
lærere, men jammen er det flott å kunne møtes igjen i klasserommet. Det var mye inderlig glede og
veldig god stemning blant barna. Ingen var i tvil om at de hadde sett fram til å møtes etter at skolen
stengte for 6 uker siden.

Grundig jobb med forberedelse

Utdanningsdirektoratet fortjener skryt for en god veileder. Dette gjorde det enklere for skolen å
være konkret og målrettet i forberedelsene til skolestart. BKG har utarbeidet rutiner og retningslinjer
som skal sikre at barn i ulike klasser ikke skal blandes, samt at renhold og hygiene blir ivaretatt på en
god måte. «Vi har forberedt oss godt og mener at våre tiltak er i tråd med det som UDIR sin veileder
forventer av oss» sier rektor Lars.

Venner på topp

Rektor tok en liten runde i 3. og 4. klasse for å spørre hva elevene hadde savnet mest. Ikke uventet
kom venner på førsteplass. Så ble det nevnt læreren og ulike fag som den enkelte hadde som sin
favoritt. Noen ville gjenopplive minnene om det som hadde skjedd før, og dette måtte skje sammen
med vennene i klassen! Og så må det nevnes at mange så fram til endelig å ha det gøy igjen på
skolen.

Vi skal være mye ute

Ett av punktene i veilederen fra myndighetene var å øke frekvenser på uteundervisning. BKG har lagt
opp til at 1.-4. klasse skal ha en utedag hver i løpet av skoleuken. I tillegg vil vi utnytte mulighetene
for å lære ute også andre dager. Det er en lykke at vi er på våren nå med lengre dager og mye
spennende som skjer i naturen. Da ligger det an til mange gode opplevelser og annerledes læring i
det flotte nærområdet rundt skolen.