Ungdomsskole

Hvordan få kroppen gjennom en A4 side?

Dette og flere andre utfordringer fikk elevene i 10.klasse bryne seg på i Langeskogen denne vakre første høstdagen i september. Klassen var på forhånd delt inn i grupper, men visste ellers lite om hva som ventet dem denne dagen, bortsett fra at de kunne se fram til grillede pølser til lunchen.

Kreativitet

Lærerne stilte mannsterke for kunne bekle de ulike postene og det ble vektlagt kreativitet og samarbeid når poengene skulle deles ut til elevene. Det var liten tvil om at nettopp kreativitet og samarbeid var helt essensielt for å kunne løse flere av oppgavene. For hvordan skulle man ellers kunne snu et liggeunderlag med åtte personer på, uten å berøre bakken? Eller pusle et puslespill med hendene bundet til hverandre?

Bygger positivt miljø

Det var ikke fritt for at det kunne oppstå smått komiske situasjoner underveis, hvilket bare bidro til å øke stemningen ytterligere noen hakk. Mange elever ga uttrykk for at dette hadde vært en kjekk, annerledes skoledag, og at aktivitetene hadde vært gøye. Vi tror at slike dager bidrar til et godt skolemiljø, og utfordrer elevenes kreativitet og samarbeidsevner på en annen måte enn “vanlige” skoletimer gjør, og kan virke positivt inn på elevenes læring.