OM BKG

VIL DU JOBBE PÅ BKG?

Bergen Kristne Grunnskole har noen ledige undervisningsstillinger fra høsten 2020. 

Det forventes 2 – 3 ledige lærerstillinger for hele skoleåret 2020/2021.

En av stillingene er et vikariat fra august – desember 2020. 

Det er en fordel med bred fagkompetanse og søkerne må gjerne ha spes.ped. som del av sin utdanning.

Skolen er en 1-10 kristen friskole som ligger på Øvre Kråkenes i Bergen. Den ble stiftet av menigheten Credokirken og har om lag 210 elever og 40 ansatte. Skolen har gode lokaler og stabilt personale. Våre ønsker er å ha et miljø preget av læring, trivsel og omsorg. Våre verdier angår hele mennesket, det faglige, det sosiale og det åndelige. Mangfold og kreativitet, sammen med sunn karakterbygging.

 

Lærere på barnetrinnet og på ungdomstrinnet

Kvalifikasjonskrav

Godkjent lærerutdanning fra høyskole eller universitet. Utdanning fra utlandet skal alltid være godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

Kompetanse

Lærerutdanning, med kompetanse til å jobbe på barnetrinnet og/eller ungdomstrinnet.
Vi ønsker strukturerte og tydelige medarbeidere med gode evner innen kommunikasjon og relasjonsbygging. I tillegg til formell kompetanse legger vi stor vekt på personlige egenskaper og erfaringsbakgrunn. Vi ønsker medarbeidere som er engasjerte, nysgjerrige, fleksible og har vilje til endring og utvikling. I tillegg er det viktig å ha både evne og vilje til godt samarbeid og god klasseledelse. 

Som medarbeider ved Bergen Kristne Grunnskole må du forplikte deg på og være lojal mot skolens basis og formål, slik det går frem av Verdidokumentene.  Du må kunne dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne. Det kreves at den som ansettes bekjenner seg til den kristne tro.

Søkere vil bli vurdert i forhold til skolens behov og personlige egenskaper. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning.
Den som blir tilsatt må legge frem politiattest, i henhold til krav i Friskoleloven.

Vi tilbyr

Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø.
Gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter offentlig tariff. 

For spørsmål eller informasjon kontakt rektor Lars Kongsvik, lars.kongsvik@bkgs.no
tlf. 95978566

Søknad, CV og referanser sendes: lars.kongsvik@bkgs.no
Søknadsfrist: Snarest og innen 25.mai 2020
Tiltredelse:1. august 2020