OM BKG

VIL DU JOBBE PÅ BKG?

Vi søker ny rektor

Bergen Kristne Grunnskole er en kristen friskole som ble startet i 1992. Den eies av og er tilknyttet Credokirken.  Skolen, som er en kombinert barne- og ungdomsskole, har sine lokaler i Credokirkens bygg på Øvre Kråkenes 49 i Bergen.   Den er organisert som en forening og har inneværende skoleår 199 elever og 40 ansatte.

Fra og med 1.august 2021 vil nåværende rektor fratre sin stilling og vi søker derfor etter ny rektor. Stillingen innebærer hovedansvar for skolens daglige drift, både pedagogisk og administrativt. Skolens styre er, som arbeidsgiver og hovedansvarlig for hele skoledriften, rektors nærmeste overordnede organ.
Skolen har en tydelig kristen profil og visjon som er nedfelt i styringsdokumentene, det vil si godkjenningen, vedtektene og verdidokumentene.

Det er en klar forventning om at skolen ledes videre i tråd med både visjonen og grunnverdiene som skolen bygger på.

Ønskede lederegenskaper:

-Forståelse for og vilje til å arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og eiermenigheten
Credokirken, med skolens styre, ansattes representanter og foreldre/FAU
-Evne til pedagogisk, åndelig og relasjonsbasert lederskap
-En tilstedeværende, lyttende og raus person som kan ta imot råd
-En trygg leder som legger vekt på å se og slippe til andres sterke sider
-Kan møte og håndtere konfliktsituasjoner på en trygg og konstruktiv måte
-Kan være fleksibel, men samtidig fast i sitt lederskap
-Evne til både å ta og følge opp upopulære avgjørelser når dette er nødvendig
-Ha handlingskraft og stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

100 % stilling
Pensjonsordning gjennom SPK
Lønn etter avtale
Tiltredelse 1.8.2021

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med friskolelova § 4-3.

Dersom dette virker interessant og spennende og du har lyst til å søke sender du en CV (i første omgang uten attester) og en kort presentasjon innen 1.mars 2021 til:
Styreleder Wenche Engestøl, wencheengestol@gmail.com

Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til styreleder på e-post eller mobilnr. 99708682

Vi søker en leder som har:

-Et personlig forhold til Gud og en aktiv menighetstilhørighet
-Visjon og kunnskap om kristen skole og evner til å bevare og utvikle den kristne egenarten
-Kunnskaper og ferdigheter som pedagogisk leder
-Evne til å være pådriver i skolens utviklingsarbeid
-Evne til å ivareta det gode i skolens kultur og utvikle den videre
-Pedagogisk utdanning og erfaring som lærer
-Lederutdanning og/eller ledererfaring, helst fra skole
-Gjennomført rektorskolen (er en fordel)