Generelt

Julehilsen fra rektor

20.desember tar vi juleferie etter kos og avslutning i hver klasse. Takk for at dere foreldre til 210 barn
og ungdom har vist oss tilliten med å gi dem opplæring og omsorg.
Det er meningsfullt å få arbeide med så mange herlige elever for å gi dem mest mulig læring i
skolefag, og kunnskap om Jesus som frelser og Herre.
Julen er en velsignelse til oss – kanskje den største. Jesus ble sendt til soning for våre synder slik at vi
kan ha fred med Gud. Julebudskapet framstår som vakkert, fylt med godhet og glede. Så vet vi at
virkeligheten i vår verden ofte er annerledes. Utfordringen vår er å virkeliggjøre julens fredfylte
budskap blant venner, i familien og i alle sammenhenger der vi er til stede.
Mitt ønske for både elever og familier er at julen 2019 skal bli en høytid til velsignelse for den
enkelte.