Generelt

Julehilsen fra rektor

Julen står for døren og det er snart tid for å ta en velfortjent juleferie. Jeg vil takke både elever, foresatte, skolestyret, FAU og ansatte ved skolen for et flott halvår. Takk for en super innsats denne høsten.

Jeg er takknemlig for at jeg får være rektor for alle våre fine elever. Det er fint å få oppleve alle læringsaktivitetene som foregår rundt om på skolen. Det strømmer sang og musikk ut fra de fleste klasserom og det arbeides hard med de ulike fagene. Det virker som at elevene trives og har det godt.

I dag, mandag 19. desember, var hele skolen samlet til julegudstjeneste i Credokirken. Det var en fin stund. Elever fra 1. til 4. klasse sang for oss i stort kor som var samlet på scenen. Dere foreldre har all grunn til å være stolte av barna deres. Noen elever fra sjette klasse leste advent vers for oss, mens elever fra fjerde klasse tente lys. Vi fikk også høre de gode nyhetene som julen handler om.

Denne høsten har gått raskt. Det er mye som har skjedd på skolen og elevene har jobbet godt. Vi har gjennomført både nasjonale prøver og elevundersøkelser. Ungdomsskolen har hatt prøveeksamen, noe som gikk veldig fint.

Årets motto dette året er at «Du er skapt i Guds bilde og Gud er fornøyd med deg». Dette er et ord som vi voksne på skolen har forsøkt å formidle til elevene våre. Gud har en plan for oss alle og Han er fornøyd med oss slik vi er. Det er gode nyheter.

Jeg håper at denne julen vil være en tid hvor vi alle kan få være mer sammen med Jesus. Ikke for at Han skal bli mer fornøyd med oss, men for at vi skal få oppleve Hans kjærlighet og godhet.

Med dette ønsker jeg, på vegne av alle ansatte på BKG, hver og en av dere en riktig god jul og godt nytt år, og tusen takk for godt samarbeidet.

Mvh Morgan – rektor