Generelt

Julehilsen fra rektor

I 2014 er det ikke selvsagt at de som vokser opp har et klart bilde av hva julens budskap egentlig er. Lysfest og nisser, kjøpefest og show er nok det mest iøynefallende i førjulstiden.

Hvor blir det av Jesusbarnet? Heldigvis har skolen vår lov til å sette Jesus i sentrum og peke på barnet i krybben. Så vil vi gjerne at han kommer ut av krybben, og tar plass i hjertene til hver og en.  Der må han få lov til å vokse. Blir Jesus stor nok, vil han vise seg også på utsiden av oss og gjøre at våre valg blir preget av hans kjærlighet. La oss tørre å være praktiske og spørre i hverdagen etter Jesu rettledning i livene våre.

Julen skulle være fylt av glede og trygghet.

«Frykt ikke, jeg kommer med bud til dere om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.» (Luk.2.10 – 11.)

Som Jesu venner skulle vi være hans budbærere og dermed bringe med oss hans måte å leve på;

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.» (Gal.5 22 – 23.)

Ha en velsignet jul med rikelig plass til den levende Jesus.

Lars Kongsvik