Barneskole

Koronavaksinering av 5-11 åringer med alvorlig grunnsykdom

Hei alle sammen!

Se link om koronavaksinering av 5-11 åringer med alvorlig grunnsykdom: 

Bergen kommune – Vaksine til barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom

Bergen kommune er også bedt om å bistå med vaksinering av denne aldersgruppen i 12 omegnskommuner. Vaksinasjonen blir gjennomført

17. og 19. januar.

Foresatte til barn i aktuell diagnosegruppe bosatt i Bergen kommune, må ta kontakt med fastlegen som melder barnet inn til vaksinasjon. 

Vaksineringen vil foregå i Familiens Hus (inngang i 1. etg. ved Kitchen) fra kl.12-17.30.

Samtykke: Begge foreldre MÅ gi skriftlig samtykke via HelseNorge eller de tar med seg samtykkeskjema når barnet skal vaksineres.

Mvh Sølvi Ann Terum

Helsesykepleier

1-7. kl. på BKG

Mob. 408 109 14 (onsdag og torsdag).