Ungdomsskole

Matematikk og bytur, kan skolen bli bedre enn dette..?

Tjuefire millioner fem hundre og åttisju tusen fem hundre og sytti.

9. klasse på Bergen Kristne Grunnskole strutter stolte og glade med sine utregninger blafrende i hånden. De har nettopp regnet ut vekten til Den blå steinen på Torgallmenningen.

Tverrfaglighet

Miljøbygging, matematikk, norsk og historie står på planen for dagen. Elevene skal lære om de ulike historiske skikkelsene bak statuene, samtidig som de skal finne volumet av sokkelen de står på.

Glem høydeskrekk

Det ble gjerne i høyeste laget da elevene skulle finne høyden av Shetlands-Larsen statuen, og her måtte elevene bruke alle sine kreative og fantasifulle evner. Som sagt så gjort. Den tøffeste eleven krøp opp på ryggen til den høyeste, og volumet av sokkelen kunne regnes ut!

Etter mye vandring og hodebry fikk elevene tatt seg en pause i solen med en is i hånden og et smil rundt munnen.