OM BKG

VELKOMMEN TIL BERGEN KRISTNE GRUNNSKOLE

  • Vi er en kristen skole på Bønes med rundt 200 elever, fordelt på barne- og ungdomsskole. Skolen har klasser på alle trinn.
  • Skolen vår har et miljø preget av høy trivsel, faglig fokus og kristne verdier.
  • Daglig arbeider vi for at hver enkelt elev skal få utvikle seg mest mulig, både faglig og sosialt.
  • Skolen har fokus på å utvikle elever med gode og positive verdier og med personlig karakter.
  • BKG ser på foreldre som viktige medspillere i skolegangen til barna og ungdommene. Derfor ønsker vi et positivt og aktivt foreldreengasjement.
Skole på Bønes
Skole på Bønes

Visste du at vi har

  • Velutdannet og stabilt personale
  • Chromebook til alle på ungdomsskolen og god tetthet av Chromebook i barneskolen
  • Attraktivt uteområde rundt skolen
  • SFO fra 07.30-08.30 og etter skoletid fram til 16.30

Skolepenger

Som andre privatskoler tar vi skolepenger. Det er søskenmoderasjon på skolepengene. Satser for foreldrebetaling finner du her.

Velkommen til å ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Vi har fortsatt ledige plasser!