OM BKG

VELKOMMEN TIL BERGEN KRISTNE GRUNNSKOLE

  • Vi er en privatskole med rundt 200 elever, fordelt på barne- og ungdomsskole. Skolen har klasser på alle trinn.
  • Skolen vår har et miljø preget av høy trivsel, faglig fokus og kristne verdier.
  • Daglig arbeider vi for at hver enkelt elev skal få utvikle seg mest mulig, både faglig og sosialt.
  • Skolen har fokus på å utvikle elever med gode og positive verdier og med personlig karakter.
  • BKG ser på foreldre som viktige medspillere i skolegangen til barna og ungdommene. Derfor ønsker vi et positivt og aktivt foreldreengasjement.

Visste du at vi har

  • Velutdannet og stabilt personale
  • Chromebook til alle på ungdomsskolen og god tetthet av Chromebook i barneskolen
  • Attraktivt uteområde rundt skolen
  • SFO fra 07.30-08.30 og etter skoletid fram til 16.30
  • Egen skolebuss som kjører strekningen Nesttun, Steinsviken, Sandsli, Ytrebygda, Søreide, Bønes

Skolepenger

Som andre privatskoler tar vi skolepenger. Det er søskenmoderasjon på skolepengene. Satser for foreldrebetaling finner du her.

Velkommen til å ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Vi har fortsatt ledige plasser!