Ungdomsskole

Orientering i Langeskogen

Målestokk…, ekvidistanse…, høydekurver…, kolle…, grop…, skrent…., farlig myr…, vanskelig og lett løpbart terreng…

Det er dette det handler om når elevene på valgfag natur jakter etter «poster» i Langeskogen. «Blått er vått» og «svart er hardt» lærer de også når de ulike kartsymbolene skal tolkes. Elevene må tolke kartet og faktisk vite hva som er nord og syd når de er ute i terrenget, for å kunne orientere seg i naturen. De samarbeider to og to med å ta ut kompass-kurs og finne gode veivalg mellom de ulike postene. BKG har et fantastisk fint o-terreng rett utenfor skoleporten som blir mye brukt på flotte vårdager!