Barneskole

Over 7000 kr til Rejoice!

Sangen runget i storstua da 1.-7.klasse var samlet for å markere årets FN-dag. I forkant hadde elevene fått i oppdrag å skaffe seg en liten “jobb” hjemme. Det kunne være arbeidsoppgaver som rydde rom, ta ut av oppvaskmaskin, støvsuge  osv. Det var foreldrenes oppgave å lønne arbeidet, og det elevene tjente skulle gå til å støtte skolens misjonsprosjekt “Rejoice”. Spenningen var stor da elevrådslederne fortalte hvor mye elevene hadde greid å samle inn. Tenk, hele 7617 kr til barna i Manilla!

Barn hjelper barn

Mona Huseby var tilstede som representant for “Rejoice”, og hun var veldig begeistret for det elevene hadde gjort. Mona fortalte kort om planene for å lage et nytt senter for fattige barn i utkanten av storbyen. Rejoice er et arbeid startet av Bjørg og Ingar Åkerlund og har utviklet seg til et arbeid som består av både barnehjem og førskole. Rejoice deler også ut mat til de fattige i slummen og tar seg av de som måtte trenge hjelp.

Jeg heier på deg

På samlingen vår fikk vi også høre flott korsang. Solveig Eckhof har startet kor på småtrinnet, og samlingen i storstua var deres første opptreden. Elevene sto som perler på en snor og sang så vakkert. De hadde til og med laget sin egen “Vennesang”, og den var flott! Tostemt kunne de også synge, så publikum i salen ble veldig imponerte. Vi håper å kunne få høre mer fra koret på småtrinnet om ikke så lenge. Elever fra 4.og 7.klasse danset også sammen til tonene fra “Jeg heier på deg”,  og det er jo nettop slik vi vil ha det på skolen vår, nemlig at vi kan stå sammen, oppmuntre og heie på hverandre.

“Sammen for fred, sammen for barna. Vi vil hjelpe der nøden er stor….” Med denne sangen sluttet samlingen vår på FN-dagen, og vi håper elevene ved BKG kan hjelpe mange barn i andre deler av verden i årene som kommer!