Ungdomsskole

På tur med friluftsgruppen!

Remi og elevene som har valgt friluftsliv på ungdomsskolen, er stadig på farten. I løpet av høsten gjennomførte gruppen flere turer, både dagsturer og overnattingsturer. Elevene fikk være med på båttur og overnatting på en øde øy.

Kompetansemålene i læreplanen slår fast at elevene i løpet av grunnskolen, skal utvikle naturglede og respekt for naturen. I løpet av høsten har elevene i friluftsgruppen lært å tenne bål og sikkerhetsregler rundt bålbrenning. Gjengen har vært på tur til Landåsfjellet, Olsokfjellet, Damsgårdfjellet og Løvstakken. I tillegg har gruppen vært på båttur til Raunefyret, Ospøy og Høholmene. Midt på høsten bestemte lærer Remi og elevene at de ville dra til en øde øy som ligger i Raunefjorden. Det var en vill opplevelse!