Ungdomsskole

Prosjektdager ved BKG!

Onsdag morgen gikk startskuddet. Elevene på ungdomstrinnet visste at de tre neste dagene har de ingen lekser. Det er lagt opp til mange varierte arbeidsøkter der skal få jobbe på tvers av klassetrinnene. Og hele prosjektet skal munne ut i skolevalg her på BKG.

Her jobbes det hardt med politiske saker!

Dag 1

Den første økten, med felles kick off, foregår i Storstuen. Etter det går elevene i grupper til ulike workshops. Temaene er Fordeling av godene (velferdsstaten), Trussel mot demokratiet og Kort innføring i partiene. I løpet av dagen er alle gruppene innom alle workshopene. Dagen avsluttes i høyt tempo, med 50-leken. 50 repetisjonsspørsmål er fordelt rundt hele skolebygget, og selvfølgelig har vi premie til beste lag.

Dag nummer to begynner med besøk av en vaskeekte politiker. Joel Ystebø står på Krfs Stortingsliste og har vært elev ved BKG tidligere. Han forteller om sin “reise” inn i et aktivt liv som politiker for en lydhør gjeng med ungdommer. Resten av dagen er viet til fordypning. Ved loddtrekning får elevene tildelt forskjellige partier og setter seg grundig inn i hva “deres” parti mener om en del saker.

Debatten er i gang i storstuen!

Fredagen er satt av til debatt. Lærer Silje leder debatten gjennom ulike emner – menneskeverd, klima- og miljøspørsmål og til slutt skole og utdanning. Elevene representerer de partiene de fordypet seg i dagen før.

Og så er det skolevalg. Valget foregår etter samme modell som ved “ekte” Stortingsvalg: valgboder med stemmesedler, stempel og valgurne. Ett av høydepunktene i prosjektet er varm lunsj med hjemmelaget pizza som noen av elevene har laget. Og så blir valgresultatene presentert før vi ønsker god helg og krysser av på ‘vel blåst’.

Tre lærerike dager som har gitt mersmak!