SØK ELEVPLASS

SKOLEPENGER

Bergen Kristne Grunnskole får på linje med andre private grunnskoler tilskudd fra staten til drift av skolen. Tilskuddet dekker ikke våre reelle kostnader. Myndighetene godkjenner derfor at vi kan ta skolepenger.

Satsene godkjennes hvert år av skolen sitt styre og er fra skoleåret 2020/2021 følgende:

  • Første barn kr. 1220 pr. mnd
  • Andre barn kr. 970 pr. mnd
  • Tredje barn kr. 740 pr. mnd
  • Fjerde og påfølgende barn går gratis.

Det betales skolepenger for 10 måneder av året. Dette fordeles som halv skoleavgift i august og juni og full sats de mellomliggende måneder.

Depositum

Elever som tas opp ved skolen bekrefter at de tar imot plassen ved innbetaling av depositum.

Faktura på depositum sendes ut på nyåret før skolestart. Størrelsen på depositumet er en måneds skolepenger.

SFO sine priser finner du her.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Lars Kongsvik

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas

Inspektør

Marit Bratlie