Barneskole

SFO-sløyd

Barna rekker ivrig hendene i været. Det er SFO sin tur til å utforske sløyd rommet
med mange spennende maskiner og litt bråk.

Store maskiner!
Hørselvern ble flittig brukt da den store sage maskinen satte ideen deres u i livet.
Maskiner er bare for voksne, så Frode måtte sage ut figurene som skulle bli
nøkkelholder.

Egne ideer
De siste ukene har vi tilbudt barna på SFO et besøk på sløyden. De har blant annet
laget engler, fisker, legofigurer og hjerter. Barna har kommet med egne ideer og
fantasien ville ingen ende ta.

Når får vi komme igjen?
SFO- gruppen er elever fra 1. – 4. klasse. Ingen av disse elevene får være på
sløydrommet til vanlig. Mange var derfor opptatt av få komme tilbake. I skoletiden må
en være 5. klasse eller eldre for å få kunst&håndverks undervisning på sløydrommet.
Det blir lenge å vente, i alle fall for de minste. Kanskje SFO kommer på et nytt
sløydbesøk til høsten?????