Generelt

Skolens ansatte trår til med testing av Covid 19

Det er liten tvil om at arbeidsdagene her ved BKG kan være ganske så varierte. Skolesekretær Vigdis opptrer på mange ulike arenaer. Flere elever ved skolen er smittet av Korona og det blir mye testing for både ansatte og elever. Skolen har nå bestillt inn hurtig tester som kan benyttes av såvel liten som stor.

Skolesekretær Vigdis i aksjon som smittesporer.

Her er det Joshua fra syvende trinn som lar seg teste. Han viste stort mot og fortalte at dette var slett ikke første gang han lot seg teste. Det er best å være på den sikre siden, sier han. Heldigvis var testen negativ. Det er flott at elevene ved skolen tar Korona pandemien på alvor. Skolen legger vekt på at det skal være trygt og godt på skolen for alle. Det gjelder også i forhold til smitteutbredelse. Alle elevene på ungdomstrinnet bruker nå munnbind når de ferdes i gangene, i friminuttene og på felles transport. Skolen har fra mandag 13. desember fulgt gult lys etter trafikkmodellen. Det innbærer blant annet egne kohorter både innendørs og utendørs.