Barneskole

Stille arbeid i 3. klasse!

Elevene i dyp konsentrasjon.

Her er elevene i full gang med å lese.

Stor konsentrasjon og arbeidsglede i stille stasjonsarbeid – i dag var fokuset på arbeidsro og egeninnsats i oppgaver med  skriftforming, leseforståelse og skriving. Elevene fikk også velge frilesing i egen biblioteksbok. Elevene fikk evaluere arbeidsmåten etter endt økt og det var mange interessante tilbakemeldinger! Elevene likte både oppgavetypene og den fysiske organiseringen av klasserommet. Noen likte at det var bakgrunnsmusikk og noen likte at det var stille. Det var gøy med » stille stasjon»!- en variant av stasjonsarbeidet vi har ukentlig i 3.klasse.

På en stasjon var det fokus på skriving!
Back to list