Generelt

Storfint besøk på skolens planleggingsdag!

På skolens planleggingsdag fredag 5. november hadde vi besøk av Jan Spurkeland. Jan er en tidligere skolemann med rik erfaring fra både offentlig og privat sektor. De siste 30 år er han likevel mest kjent som forfatter og foredragsholder om temaet relasjonsledelse.

Jan Spurkeland i askjon på skolens planleggingsdag.

Viktigheten av gode relasjoner.

Jan spurkeland har skrevet flere bøker om relasjonsledelse og er en ankjent forsker innen skolefeltet. Det er tydelig at dette er noe han brenner for og kombinert med svært gode forelesningsegenskaper ble seminaret en stor suksess. Vi som har arbeidet i skolen en stund og som trodde at vi var ferdig utlært i relasjonsarbeid, tok grundig feil. Jan gav oss en god innføring i hvordan vi praktisk kan jobbe med å utvikle relasjoner og ikke minst viktigheten av å fokusere på den enkeltes styrker istedenfor alt som ikke er bra nok.

Planleggingsdagen ble gjennomført i Credokirken sin hovedsal.

Relasjonsbygging

Temaet for planleggingsdagen var relasjonsarbeid. Dette var en felles planleggingsdag med Nordhordland Kristne Grunnskole og vi var tilsammen nærmere 60 personer samlet. Jan delte rikt fra et tema som ligger hans hjerte nærmt og hadde en begeistret gjeng som tilhørerere. Å bygge relasjoner, er i følge Spurkeland, nøkkelen til at enhver bedrift kan bli bedre i utførelsen av sitt arbeid. Det var fantastisk for oss skolefolk å få høre suksess historier fra hans egen forskning og erfaring som lærer. Gode relasjoner med hverandre og ikke minst til elevene er avgjørende for at alle skal oppleve læring og mestring.

Det var en lydhør gjeng som var samlet denne dagen.

Takk for besøket!

Både BKG og Nordhordland Kristne Grunnskole er takknemlig for at vi omider fikk arrangert en felles planleggingsdag igjen. Takk til alle fra Nordhordland som tok turen til Kråkenes. Vi gleder oss til vi kan møtes igjen ved neste anledning.