UNGDOMSSKOLE

RETT TIL SKOLESKYSS - GRUNNSKOLEN

Kontoret ved BKG svarer på spørsmål om skoleskyss og hjelper deg med å søke til Hordaland fylkeskommune dersom du trenger skyss til skolen.

Du har rett på fri skoleskyss dersom

  • Du har mer enn 4 km reiselengde til skolen. For førsteklassinger er avstanden 2 km.
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.
  • Du har særlig farlig eller vanskelig skolevei, uavhengig av veilengde mellom hjemmet og skolen.

TRANSPORTALTERNATIVER

Taxi

De minste elevene, samt elever med behov for det kan få innvilget transport til skolen med taxi.

Egentransport

Foreldre kan i en del tilfeller få godkjent egentransport til fylkeskommunen sine satser.

Rutebuss

Følgende direkte bussruter har holdeplass like ved BKG:

  • Linje 15 Sentrum – Løvstakktunellen – Sikthaugen – Lyshovden – Bønes senter – Øvre Kråkenes – BKG
  • Linje 25 Haukeland sykehus – Langhaugen – Fageråsen – Wergeland –Kristianborg – Fjøsangerkrysset – BKG
  • Linje 25 Oasen – Sælemyr –Bråtet – Bønestoppen – Fjellsdalen – Bønes Hagesenter – Øvre Kråkenes – BKG
  • Linje 14 Bergen busstasjon – Fjøsangerkrysset – BKG

Ved bussbytte kan blant annet følgende rutekombinasjoner lett nå skolen:

  • Loddefjord – BKG linje 24 + 25 mindre enn 50 minutter
  • Åsane senter – BKG linje 26 + 14 / 51 + 42 mindre enn 50 minutter
  • Nygård kirke – BKG linje 20 + 15 mindre enn 40 minutter

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Inspektør

Marit Bratlie

Rådgiver utdanning

Mirela Mathiassen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas