UNGDOMSSKOLE

RETT TIL SKOLESKYSS - GRUNNSKOLEN

Kontoret ved BKG svarer på spørsmål om skoleskyss og hjelper deg med å søke til Hordaland fylkeskommune dersom du trenger skyss til skolen.

Du har rett på fri skoleskyss dersom

  • Du har mer enn 4 km reiselengde til skolen. For førsteklassinger er avstanden 2 km.
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.
  • Du har særlig farlig eller vanskelig skolevei, uavhengig av veilengde mellom hjemmet og skolen.

TRANSPORTALTERNATIVER

Skolebuss

BKG har avtale med transportøren Credobuss som kjører skolerute fra BKG til Nesttun, Søreide, Sandsli, Birkelandskrysset, Dolvik, Straume BKG. Se egen rutetabell.

Taxi

De minste elevene, samt elever med behov for det kan få innvilget transport til skolen med taxi.

Egentransport

Foreldre kan i en del tilfeller få godkjent egentransport til fylkeskommunen sine satser.

Rutebuss

Følgende direkte bussruter har holdeplass like ved BKG:

  • Linje 15 Sentrum – Løvstakktunellen – Sikthaugen – Lyshovden – Bønes senter – Øvre Kråkenes – BKG
  • Linje 25 Haukeland sykehus – Langhaugen – Fageråsen – Wergeland –Kristianborg – Fjøsangerkrysset – BKG
  • Linje 25 Oasen – Sælemyr –Bråtet – Bønestoppen – Fjellsdalen – Bønes Hagesenter – Øvre Kråkenes – BKG
  • Linje 14 Bergen busstasjon – Fjøsangerkrysset – BKG

Ved bussbytte kan blant annet følgende rutekombinasjoner lett nå skolen:

  • Loddefjord – BKG linje 24 + 25 mindre enn 50 minutter
  • Åsane senter – BKG linje 26 + 14 / 51 + 42 mindre enn 50 minutter
  • Nygård kirke – BKG linje 20 + 15 mindre enn 40 minutter

SKOLEBUSS

Traséen starter ved Hop stasjon klokken 07:31, videre via Nesttun og Skjold skole til Lagunen.
Herfra gjennom Steinsviken og Sandsli via Fanatorget. Videre gjennom Sandlikrysset og ut på Flyplassveien. Videre til Dolvik terminal og Søreide sentrum. Så gamleveien over jernbrua mot Fagernes Yacht Club. Snu ved rundkjøring før Krambua.
Ettermiddag blir som morgen. Start fra BKG/Credo klokken 14:05. Fredag er det ekstra tur klokken 12:30.

Mobilnr til bussjåfør: 932 56 524

Stoppested Morgen Hjemtur Merknad
Hop 07:31 14:11 Første obligatoriske holdeplass
Nesttun 07:34 14:14 Ofte stopp på begge holdeplassene
Skjoldskiftet 07:36 14:16 Etter undergang til bybane
Skjold skole 07:40 14:20
Lagunen 07:42 14:22 Snur i hovedrundkjøring Lagunen, holdeplass utenfor terminal, mot hovedvei
Rå skole 07:45 14:25
Storheia, Kiwi/Horze 07:46 14:26 Stopp ved Storheia
Steinsvikneset 07:49 14:29
Søvik 07:51 14:31
Markaneset 07:53 14:33
Dolvikveien 07:54 14:34 Første stopp i Dolvikveien
Eldsbakkane 07:55 14:35 Vis á vis Nordre Vardhaugen
Fanatorget 07:56 14:36
Petedalsheia 07:58 14:38
Sandslikrysset 08:00 14:40 (Holdeplass heter Stølshaugen ifg Skyss)
Gomarshaug, Flyplassvn 08:01 14:41 Holdeplass v/ Biltema
Birkelandsskriftet terminal (08:04) (14:04) 3 minutt må legges til hvis det blir stopp her
Ytrebygdsveien 08:05 14:45 Holdeplass like før rundkjøring før Dolvik
Dolvik v/Rema 1000 08:05 14:46
Dolvik terminal 08:06 14:47
Søreide skole 08:08 14:49 Før rundkjøringen
Søreide nord 08:09 14:50
Knappen 08:10 14:51 Holdeplass etter jernbrua, før bomstasjonen
Fagernes Yacht Club 08:12 14:53
Krambua 08:18 14:59 Stopp på Løvstakksiden, like etter rundkjøring
BKG/Credo 08:21 15:02

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Morgan Hitland

Tlf: 932 67 170
Epost: morhit@bkgs.no

Inspektør

Marit Bratlie

Rådgiver utdanning

Mirela Mathiassen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas