UNGDOMSSKOLE

KONTAKTINFORMASJON

Helsesykepleier og Skolelege

Christin Mortensen er helsesykepleier ved Bergen Kristne grunnskole.
Hun er til stede hver mandag fra kl. 08-15.

Kontaktinformasjon helsesykepleier:
Tlf: 53 03 69 08 eller 40 81 00 98
E-post: christin.mortensen@bergen.kommune.no

Skolelegen Anders Midtun er til stede torsdager i like uker.
Helsesykepleier kan også kontaktes via Helsenorge.

Skolehelsetjenesten ved Bergen Kristne grunnskole skole skoleåret 2023-2024

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse. Helsesykepleier har kontor i 1. etg. ved hovedinngangen.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov. Skolehelsetjenesten tilbyr også faste helsekontroller og undervisning i forskjellige helsetema på ulike klassetrinn. Det er også lege tilknyttet skolehelsetjenesten. Barna blir vaksinert etter det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Nærmere informasjon om vaksinasjonsprogrammet og skolehelsetjenesten finner du ved å trykke på knappen under.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Inspektør

Marit Bratlie

Rådgiver utdanning

Mirela Mathiassen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas