UNGDOMSSKOLE

KONTAKTINFORMASJON

Helsesykepleier ungd.skolen

Karoline Meidell
Helsesykepleier Bergen Kristne Grunnskole
Tlf: 408 13 510
Er tilstede på BKG mandag i oddetallsuke og fredag i partallsuke.

Skolelege

Anders Midtun
Tlf: 53 03 89 56
Er tilstede torsdager i like uker.

E-post: Fyllingsdalen@bergen.kommune.no
Ved epostkorrespondanse vær vennlig å merk epost med helsesykepleier eller skoleleges navn og skole.
(Husk unnlat å skrive sensitive opplysninger i henvendelser på epost)

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste. Vi skal sammen med skole, hjemmet og det øvrige hjelpeapparatet arbeide for å identifisere og løse problemer knyttet til skoleelevens situasjon, og bidra til et positivt og støttende skolemiljø (jfr. Helsedirektoratet).

Vårt mål er å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge gjennom:

  • Helseopplysning
  • Foreldre- og elev veiledning
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjon
  • Samtaler
  • Henvisning videre ved behov
  • Tverrfaglig samarbeid

Arbeidet er i hovedsak forebyggende og helsefremmende og tjenesten er gratis.
Vi er ikke en behandlende virksomhet. Ved sykdom skal fastlegen kontaktes.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt. Dersom vi er opptatt finner vi en annen tid som passer.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Morgan Hitland

Tlf: 404 85 184
Epost: morhit@bkgs.no

Inspektør

Marit Bratlie

Rådgiver utdanning

Mirela Mathiassen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas