Ungdomsskole

Ungdomsskolen i musikalmodus

Ungdomstrinnet ved BKG er i full gang med oppkjøringen til årets musikaloppsetning «Keiserens nye klær».
Alle ungdommene i 8., 9. og 10.klasse er i full sving med alle sider av det store prosjektet som foregår i uke 5 og 6. Bandgruppe, kafègruppe, sufflør, kulisse- og scenearbeider, pr-gruppe, kostymer og sminke og skuespillere bidrar alle på sin måte.

Alt i boks på 2 uker
I løpet at 2 skoleuker skal alt forberedes før generalprøve på torsdag 6. februar. Skuespillerne har riktignok tyvstartet litt med innøving av manus fra begynnelsen av desember. Tempoet er høyt og trivselsfaktoren er på topp. Vi får masse gode tilbakemeldinger på at dette er en annerledes form for læring som elevene setter pris på.

Velkommen!
Fredag 7. februar og Lørdag 8. februar er det åpent for publikum og vi håper å se deg.