Ungdomsskole

Ungdomsskolen ved BKG – Bergens beste på nasjonale prøver

Da resultatet fra nasjonale prøver på ungdomsskolen dette skoleåret ble omtalt i den største avisen i Bergen denne høsten, ble resultatet fra offentlig skole slått stort opp. At statistikken også viser at Bergen Kristne Grunnskole toppet listen sammen med Storetveit skole, var derimot ikke nevnt.

– Dette synes vi var leit, for gode prestasjoner fortjener å bli løftet fram uavhengig av hvilken skole elevene kommer fra, sier Lars Kongsvik (bildet) som er rektor på BKG.

– Har du noen tanker om hvorfor BKG gjorde det så godt?

– Skolen vår får elever fra alle lag av befolkningen og i alle kategorier, så vi er slett ingen eliteskole. Vi ser derimot at lærerne våre er svært dyktige og gjør en fantastisk jobb for at hver enkelt elev skal få utvikle seg maksimalt. Vi mener også at vi har et godt miljø i klassene. Dette gir de beste forutsetningene for læring.

Ungdommer synes ikke alltid det er kult å være flink, hvordan er dette på BKG?

– Hovedtrenden hos elevene våre er tilfredshet over å lære. Vi opplever ungdommer som blir igjen en ekstra halvtime for å få med seg mattelæreren sin forklaring på noe de ikke har skjønt ennå, og forventningene om å få gode karakterer møter vi ofte. Det betyr noe å ha fremgang og å lykkes. Men for all del, ungdommene våre kan også ha dager der fokuset er på helt andre ting enn yndlingsemnet til læreren!

– Er dere alltid så gode?

– Årets resultat er vi veldig glade for, men det er ingen selvfølge at vi skal ligge øverst. Vi ser likevel at skolen vår har ligget langt oppe på statistikken i flere år. Dette ser vi som et uttrykk for at både lærere og elever arbeider bevisst med å fremme læring og trivsel.

– Men BKG er en kristen skole, har det noe å si for læringen?

– Vi kan ikke si at Jesus deler ut gode karakterer til dem som tror på ham. Det vi derimot kan si, er at vår trosforankring gir en trygghet og inspirasjon som preger dem som jobber her. Skolen skal peke på Jesus, og den kristne dimensjonen gir en grunnleggende omsorg og glede som er ingen på skolen er uberørt av.