Ungdomsskole

Valgfag NATUR med «Prosjekt Våkendalen»

Høsten med valgfag «Natur» er godt i gang, og vår første utflukt gikk til Våkendalen – eller Isdalen som mange også kaller området innenfor Svartediket. 14 naturglade elever fra 8., 9. og 10 kl. deltok. Elevene fikk noe basiskunnskap på skolen i forkant av utflukten. Bergen Skog- og Træplantingsselskap har anlagt en flott kulturminneløype i Våkendalen som elevene fikk gå.

Det ble en minnerik og våt tur rundt for å se på de gamle restene av bosetting inne i dalen. Bogstifossen var et spektakulær syn denne dagen, i tillegg til flere flotte utsiktspunkter langs løypen. Natur-gjengen holdt et godt fellesskap og godt humør til tross for den søkkvåte turopplevelsen. Turproviant var kjeks, gulrot og rosiner.

Våkendalen har mye spennende natur og kulturhistorie å by på! Målet er at «Natur»-elevene på BKG skal få noe innsikt i dette.

Vi er inne i «Friluftslivets år», og det forplikter da å være på jakt etter den lokale kulturhistorien i naturen. I Våkendalen har det bodd folk siden 1600-tallet og frem til nesten midten av 1900-tallet. Det har vært gårder/bønder her inne, og til og med skoledrift fra 1814 – med omgangsskole. Mange skoler og skoleelever har vært med og plantet skogen en i dag ser i Våkendalen.

Frode Hansen