OM BKG

VERDIDOKUMENT

BKG’s virksomhet som kristen friskole bygger på et verdisyn som er uttrykt skolens verdidokument som du finner i vedlagt link.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Leder for SFO

Stine Sagedal

Tlf: 454 78 783
Epost: stisag@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas