OM BKG

VERDIDOKUMENT

BKG’s virksomhet som kristen friskole bygger på et verdisyn som er uttrykt skolens verdidokument som du finner i vedlagt link.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Lars Kongsvik

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas