OM BKG

VISJON

Skole for en større hensikt

Vi vil være

  • En skole med verdier som bygger på Bibelen, Guds ord.
  • En skole hvor hver enkelt elev blir sett, respektert og inkludert.
  • En skole der elevene tilegner seg sosiale ferdigheter og lærer om samarbeid, fellesskap og praktisk nestekjærlighet.
  • En skole som vil utvikle og ivareta den enkelte elev sine gaver, evner og faglige kapasitet til sitt fulle potensiale, i overbevisning om at alle har en unik livshensikt.
  • En skole som vektlegger at hver jente og hver gutt er skapt i Guds bilde og skal få muligheten til å bli bedre kjent med Jesus.
  • En skole som bruker gode forbilder (eks. Daniel fra Bibelen) til å motivere for livet med Gud, personlig karakter og integritet, faglig dyktighet, engasjement og innflytelse i samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.